Usserød Ådal

Ko-safari og en tidsrejse på 7.500 år 

Den fredede Ådal

Det 64 ha store område ‘Usserød Ådal’ er fredet og en del af et morænelandskab, hvor højtliggende bakker afvandes gennem bla. Usserød Å. Arkæologer har fundet spor af Agerbrugere netop her. Sporene kan dateres 5.700 år tilbage i tiden, hvor de første Agerbrugere altså bosatte sig i Ådalen, og derved kan kalde sig de første ‘Hørsholmere’ i byen.

Usserød Å er et vigtigt element i bosættelsen i området. Åen snor sig som et kulturhistorisk bånd fra Sjælsø og løber sammen med Nive Å i Hørsholm Kommune, før den munder ud i Nivåbugten. I Ådalen passerer åen mellem to markante højdedrag, der tydeligt viser de kræfter, som formede landskabet under istiden. 

I stenalderen så landskabet anderledes ud, hvilket måske bedre forklarer dets betydning i en kulturhistorisk sammenhæng. I jægerstenalderen, 4000-6000 år f.Kr., var Nivå Bugt en fjord, hvor Usserød Å flød som en bredere flod ind til Sjælsø.

Fuglelivet i Usserød Ådal

Intet mindre end 73 forskellige fuglearter er fundet på en to kilometer strækning omkring Ådalen. I maj og juni er gøgen en fast kukker i Ådalen, og i pilekrattet er der mange nattergale, men også tårnfalk og vandstær er blandt de mere spændende fugle, der holder til i området. Hvis man er heldig, kan man se mange forskellige fuglearter på turen gennem Ådalen. I Usserød Å holder der også mange ænder til som altid er hyggelige at hilse på.

Ænder i Usserød Å
Usserød Ådal Kogræsserforening
Tårnfalk ved Usserød Å

Ta’ på ko-safari i Ådalen

Oprindelig blev området i Ådalen afgræsset af kreaturer og heste. Men græsningen holdt op, området forfaldt, og biodiversiteten blev formindsket. Det er der nu ved at blive lavet om på.

Fra maj til oktober går der kvier fra Usserød Ådals Kogræsseforening, på engene nord og syd for Mortensrupvej i Usserød Ådal.  

Usserød Ådals Kogræsserforening blev stiftet i 2004. Foreningens formål er at drive naturpleje ved afgræsning og at producere kalvekød til fordeling blandt medlemmerne.

I maj 2024 udsatte Hørsholm Kommune yderligere 21 Galloway kvæg på markerne syd/vest og nord for Mortenstrupgård.

Kvæget er udsat for at genoprette endnu mere af ‘den vilde natur’ og øge biodiversiteten i området, der nu har fået nye vandhuller, stendiger, plads til græssende kvæg, frøer, firben og insekter.

Galloway racen kaldes også ‘panda-køer’ pga. deres sorte farve med det hvide bånd om maven. De fleste af det kvæg der er sat ud er dog mørkebrune/sorte.

Det er en robust og venlig race uden horn, og når de er faldet til i deres nye omgivelser, kan man frit passere gennem klaplåger i indhegningerne. Kvæget kan opleves fra maj til december.

Køerne er kommet på græs i Usserød Ådal
Køerne er kommet på græs i Usserød Ådal
Køerne er kommet på græs i Usserød Ådal

En tidsrejse på 7.500 år 

For 7.500 år siden befandt vi os i jægerstenalderen, og de første spor af mennesker, der ‘boede i Hørsholm’, stammer helt tilbage fra denne tid. 

På området Usserød Ådal havde stenalderfolket deres sommerbopladser. Landskabet så anderledes ud, end det gør i dag. Stenalderfolket jagtede blandt andet kronvildt her i området, hvorimod de levede af fisk og skaldyr, når de boede ved vandet om vinteren. 

Klimaet i Danmark var helt anderledes tilbage i jægerstenalderen. Man mener, temperaturene var meget varmere end det, vi kender i Danmark i dag. Da det var varmere for 7.500 år siden, levede der nogle andre dyr, end der gør i dag.

Usserød Ådal
Usserød Ådal i stenalderen
Usserød Ådal

Vores dygtige fotograf Therese har leget i Photoshop for at illustrere livet i Ådalen for 7.500 år siden. Her kan du se et ‘før og efter billede’ fra Ådalen.

Ta’ på en tidsrejse 7.500 år tilbage i tiden.

Start turen på Mortenstrupvej, hvor I går op til Mortenstrupgård. Gården er en af de ældste bygninger i byen, opført fra 1830, og derfor er også på listen over bevaringsværdige og fredede bygninger. Følg stien rundt om gården (se kort 1) og ned i den ‘lille skov’ på marken bag gården. 

Her finder I en lille stenalderboplads med stenalderhytte, ildsted, køkkenmødding m.v., som kan give jer en fornemmelse af, hvordan man boede i Hørsholm for 7.500 år siden. 

Efter besøget på bopladsen går I tilbage til Mortenstrupvej, fortsætter over vejen og går af stien ved skiltet, som I kan se til venstre skråt over vejen. Nu skal I en tur ud over Ådalen (se kort 2).

Mens I går ud over Ådalen, kan I forestille jer de vilde heste, urokser, bisoner, bjørne, vildsvin og kæmpehjorte, der er nogle af de store dyr, der levede på den tid. Fra tidligere mosefund ved man også, at der levede sumpskildpadder og pelikaner i jægerstenalderen.

Usserød Ådal kort til Stenalderboplads
Usserød Ådal
Kort Usserød Ådal

Transporten til og fra Ådalen foregik i jægerstenalderen i kanoer ad Usserød Å, som forbandt Sjælsø med stenalderfjorden ved Nivå.

Gåturen over Ådalen tager 15-20 minutter. Efter at havde krydset Ådalen kommer I til den asfalterede sti bag Stampe-kvarteret. Når I møder stien, drejer I til højre ad stien og følger den rundt om området. 

Efter en gåtur på stien krydser I den lille bro over Usserød å, drejer I igen til højre og følger stien tilbage til Mortenstrupvej. På denne del af turen får I et anderledes udsyn ud over Ådalen og kan følge den snoede Usserød å, der har været så vigtig for livet i Hørsholm i 7.500 år.

I alt tager hele ruten en times tid – afhængigt at tempo.

FAKTA

I 2008 gjorde man endnu et spændende fund i Ådalen. Arkæologer fra Hørsholm Egns Museum fandt spor efter de første agerbrugere i området. Agerbrugere er modsat jægere og samlere det første folk, der såede og høstede afgrøder. Fundene kunne spores 5.700 år tilbage i tiden og var derved tegn på den allerførste bosættelse af agerbrugere i området. 

LANGAUGE »