Byvandring på Hørsholm Kirkegård

Adresse

Kirkegårdsvej 1

2970 Hørsholm

Kontakt

Åbningstider

Alle dage: 07:00 – 22:00

Info

’Død, uhygge og historie’ for børn og unge med gode nerver, og voksne. 

Velkommen til en anderledes ’byvandring’ på kirkegården med historier om de døde, om overtro, spøgelser, ånder og gamle begravelsesskikke.  Ved hvert stop kan I afspille en historie om den grav I står ved, krydret med lidt uhygge.

Tager I turen, når mørket falder på, bevæbnet med lommelygter, kan det være, at områdets genfærd og spøgelser gør jer selskab på turen. Der er begravet ca. 17.000 personer på kirkegården, siden den blev anlagt, så mon ikke mindst én af dem render rundt og spøger? 

ps…

Vi har den skønneste kirkegård i Hørsholm, og alle er velkomne! Det er dog vigtig at vi alle sammen udviser hensyn til hinanden, ikke mindst hensyn over for de der kommer for at sørge.

Byvandring Hørsholm Kirkegård

→ Kirkegårdsvandringen starter ved kapellet. 

I starter turen på pladsen foran kapellet, hvor I skal høre den første historie. 

Håndtegn for satan
Håndtegnet “beskyttelsen mod satan”

Ekstra info

Hørsholm kirkegård blev planlagt i 1801 og grundlagt i 1807. Jorden tilhørte Christian d. 7’s schweiziske lærer Reverdil, som på linje med andre fra Hirschholm slot havde fået overdraget jord fra slottet tilbage i 1761. Reverdils plan med jorden havde været at bygge en schweizisk gård.

Ved Struensees fald blev ideen opgivet, og jorden blev forpagtet til amtsforvalter Holm, indtil Christian d. 7. skulle bruge jorden igen. Dette blev aktuelt i 1807, hvor kirkegården blev anlagt.

→ Gåanvisning 

Følg stien på kapellets højre side og fortsæt lige ud. Gravsted nr. 3842 ligger på højre hånd. Det er en lille bygning med masser af efeu på taget. 

Dracula
Dracula.

Ekstra info

Tidligere var det almindeligt, at velhavende familier byggede mausoleer til familiens døde. Det handlede om prestige. Et mausoleum var et ultimativt statussymbol på ens rang i lokalsamfundet. 

Carl Drost var kulgrosserer og boede i årene 1900 –1918 på Rydhave, Strandvejen 259, den bygning der i dag hus er den amerikansk ambassade. Vi antager, at han herefter flyttede til Hørsholm, hvor han døde i 1926. Derefter blev familiemausoleet blev opført. 

→ Gåanvisning 

Fortsæt hen ad gangen. Gå til venstre, når den ender, og derefter til højre. Her ligger endnu et mausoleum med to bænke og sedum på taget. 

Gravsted nr. 3739  - Erlandske Mausoleum

Día de los Muertos
‘De Dødes Dag’ i Mexico.

Ekstra info

Det meste af familien blev samlet igen i døden, da flere af børnene og Wilhelmine selv ligger i mausoleet. Det gør Wilhelmines svigersøn Holger Scheuermann også, sygdommen Scheuermann er opkaldt efter ham. Der er både sarkofager, egekiste og urner i mausoleet.  

Scheuermanns sygdom er ‘pukkelrygget’, der giver en vækstforstyrrelse i ryghvirvlerne. Den betyder, at ryggen efter nogen tid får en udtalt krumning. 

Skibsreder, fru Wilhelmine Erlandsen ejede og boede i Fugsanghus fra 1920 – 1934.

→ Gåanvisning 

Fortsæt nu hen ad stien. Gå til venstre ved gravsted 3451. Kryds den store asfalterede vej og stop i starten af alleen med brostensbelægning og gravsten på begge sider. 

Donse krudtværk
Donse Krudtværk, arkiv.dk

Ekstra info

Både Henrik Cavling og Holger Drachmann skrev medrivende reportager fra ulykken på Donse Krudtværk i 1882. 

Donse Krudtværk blev anlagt i 1704 ved Lilledam sydvest for Gunderød. På stedet lå i forvejen en vandmølle, Donse Mølle. Den hørte under Hørsholm Gods sammen med resten af Karlebo, Birkerød, Bloustrød og Hørsholm sogne. Dette område med tilhørende ejendomme, sammen med godset og dets hovedgård, havde Frederik 4. ́s hustru, dronning Louise per tradition fået overdraget som en såkaldt ”Livgeding”. Det betød, at hun frit kunne disponere over det. Hun kunne desuden råde over området indtil sin død.  

Det var anden gang, dronningen gav sig i lag med at starte en industri. Allerede i 1701 havde hun etableret et teglværk i Nivå. Herfra blev der leveret mursten til de kongelige byggerier, bl.a. på Hørsholm Gods, ligesom indtægterne fra produktionen tilgik hoffets kasse på godset. I 1704 gjaldt det så et krudtværk. Økonomien på godset var nemlig dårlig, så godsets overbestyrer, etatsråd Dose, søgte efter nye muligheder for at forbedre den. 

→ Gåanvisning 

Gå tilbage til den asfalterede vej og gå i retning tilbage mod kapellet forbi den runde materialgård og siden kontorbygningen. Lige efter vejkrydset på græsset står en høj sort sten på højre hånd, gravsted nr. 4069. 

Aagaards billeder
Portrætfotografier med døde familiemedlemmer.

Ekstra info

Igennem årene er kirkegården blevet udvidet adskillige gange. Der blev blandt andet opkøbt jord fra Hilmar Glæsels planteskole. Ved den nyeste udvidelse er jorden købt af Axel Juhl Jørgensen, som ville have bygget et hotel på grunden.

På grunden der har Hørsholms højeste punkt, fandt man rester af en 3000 år gammel bosætning fra bronzealderen. De begravede ofte deres døde tæt ved deres huse. Så man kan faktisk sige, at her har været kirkegård i flere tusinde år. 

→ Gåanvisning 

Gå nu ad den flisebelagte vej forbi kontorbygningen og den gamle brønd. Når den fintklippede grønne hæk slutter, gå da til venstre opad den fine allé. Gå til højre ved gravsted nr. 6704 (på højre hånd), og derefter til højre igen. 5 meter henne på venstre hånd er Spies’ gravsted. 

Gravsted nr. 6577  - Simon Ove Christian Ogilve Spies

Den franske revolution Netflix
Halshugget i Paris under den franske revolution

Ekstra info

Simon Spies var bosat i Rungsted igennem mange år og ejede flere villaer tæt ved Strandvejen med udsigt over Øresund. Da han døde i 1984, var det den største begravelse, der til dato har fundet sted i Hørsholm. Bag gravstedet var der opsat en platform, så medierne kunne følge med fra første række. 

Bronzerelieffet af Simon Spies’ ansigt hang oprindeligt på hans kontor i København. Det blev efter begravelsen sat på hans gravsten. Nogle år senere blev stjålet, da tyvene måske troede, det var guld. Tyvene smed det i Kokkedalskoven, hvor det blev fundet. Bronzerelieffet er lavet af billedhuggeren Jens Flemming Sørensen.  

→ Gåanvisning 

Gå nu op ad stien og følg den rundt til venstre. På hjørnet på venstre hånd står en gravsten med et hvidt marmorkors ovenpå. 

Gravsted nr. 6679  - Aron Anton Davids gravmæle

Gammel overtro
At ‘ståle, som betød at sætte knive eller nåle i døren.

Ekstra info

Proprietær David boede på Rungstedlund og ejede samtidig Rungstedgård og Folehavegård, så han var en af byens store mænd. Oprindelig tilhørte han det mosaiske trossamfund men blev siden døbt. Det særlige ved dette gravsted er, at han og hustruen Henriette ligger begravet i et underjordisk gravkammer. Gravkamre er oftest over jorden. Læg også mærke til gravstenen, og hvor hustruens navn står. 

Ægteparret var i øvrigt barnløse og adopterede en dreng og en pige. Pigen forelskede sig som voksen i Georg Brandes og flyttede til udlandet med ham. 

 

→ Gåanvisning 

Fortsæt af grusstien imellem de to gravsteder med de flotte jernhegn. Rundt om hjørnet er gravsted 6302 – det er et højt monument i støbejern imellem to cypresser.

Gravsted nr. 6302  - Hintzpeter og Stillings familiegravsted

Johann Friedrich Struensee henrettelse
Struensee’s parterede kropsdele på hjul og pæle

Ekstra info

Johan Barthold Hintzpeters svigersøn, Henrik Conrad Stilling, var mundskænk for Christian den 8. (1786-1848).  

Støbejernsmonumentet bliver kaldt ’kakkelovnen’. Det er blevet totalrenoveret på Nationalmuseet og er blandt de bedst bevarede af slagsen i Danmark. Det har i mange år stået på Egnsmuseet, fordi man var bange for, at den skulle ruste op. Den forrige museumsinspektør Ellen Danstrup og Henrik Clausen valgte at sætte monumentet tilbage til dets gamle plads. 

→ Gåanvisning 

Følg igen stien langs kirkegårdens ’kant’. Ved næste stikryds står et jernkors, gå til venstre her. Gravsted nr. 5551 ligger som nummer to på venstre hånd. 

C.E. Hindborg på Usserød Sygehus
Overlæge C.E. Hindborg og sygeplejesker på Usserød Sygehus

Ekstra info

Per Federspiel blev minister for særlige anliggender i Ministeriet Knud Kristensen 1945-1947. Herefter i 1947 medlem af Folketinget fra 1947-1950 og igen 1957-1973. Han var medlem af Landstinget 1951-1953. 

Han arbejdede stærkt for et tættere europæisk samarbejde og herunder også for Danmarks medlemskab af de europæiske fællesskaber, og var 1960-1963 formand for Europarådets Parlamentariske Forsamling som den eneste dansker nogensinde. Han blev medlem af Europaparlamentet ved Danmarks indtræden i EF i 1973. 

→ Gåanvisning 

Fortsæt af samme sti som før i retning mod kapellet. Gå til venstre ved den asfalterede vej. Bemærk det store gravsted på hjørnet, her ligger Karen Blixens forældre og flere familiemedlemmer. Fortsæt lige ud og gå til højre ved bænken. Gå til venstre nede ved mausoleet og derefter til højre ved den første sti. Hvor stien slår et lille sving, ligger gravsted 1456. 

Gravsted nr. 1456 - Jørgen von Führen Kieler

Fanger i koncentrationslejr
Fanger i tysk koncentrationslejer

Ekstra info

Jørgen Kieler skrev både væsentlige videnskabelige værker og bøger om besættelsestiden. Han var 1970‑1982 medlem af 4. Maj Kollegiet på Frederiksbergs bestyrelse og 1975‑1988 formand for Frihedsfonden og var Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen. 

Han boede i mange år i Hørsholm og døde i sit hjem der. 

I det nye Frihedsmuseum i København kan man ’møde’ personer fra modstandsbevægelsen, blandt andet Jørgen Kieler. 

→ Gåanvisning 

I skal nu tilbage til kapellet. Her slutter turen med et par vaskeægte spøgelseshistorier fra Hørsholm. 

Caroline Mathilde
Tak fordi I gjorde mig selskab på turen rundt på kirkegården.  

Kærlig hilsen  

Caroline Mathilde

TAK! for hjælpen til Ingeborg Philipsen, Museums Connecter for af hjælpe os med gamle sagn og overtro. Tak til Frederik Olrik for at indtale historierne, og til August Dahl for at klippe og lægge lydeffekter på.

LANGAUGE »