Byvandring og quiz Hørsholm Bymidte

Brug en god halv time på en hyggelig byvandring rundt i Hørsholm Bymidte. Turen tager udgangspunkt i nogle af de historiske begivenheder for Hørsholm, som I stadig kan se spor af i området omkring Hørsholm gågade og Hørsholm Midtpunkt.

Turen er en byvandring for store og små og med quiz spørgsmål, hvor børnene kan ‘gå på jagt’ efter svarene rundt på ruten. 

Klapvogne kan sagtens komme med rundt på hele turen. Ligeledes kan hunde, der dog skal være i snor. 

Rigtig god fornøjelse!

ps…

Vi elsker gågadens mange passager (smøger), som går igennem porte og baggårde ud til parkeringspladserne på begge sider af gågaden. De har alle deres særpræg. Hvis I har lyst, kan I se dem alle undervejs.

Hørsholm & Rungsted https://horsholm-rungsted.dk/byvandring-bymidten/

→ Byvandringen starter på ‘Apotekertorvet’, Gågaden

I starter byvandringen på  Apotekertorvet foran Hovedgaden 28. Torvet er igennem mange år blevet kaldt for apotekertorvet, fordi her tidligere lå et apotek, men officielt har torvet ikke noget navn.

Hørsholm får sit navn

Vi starter med at dykke ned i hvor byen har fået sit navn fra.

‘Hyringsholm, Hyrnixholm, Hørringsholm, Hørningsholm, Hirschholm, Hirtzholm, HorshollumHørsholm’ … ‘Kært barn har mange navne’ – det gælder også vores dejlige by.

Byens navn kommer af de herregårde, godser og slotte, der gennem tiden har ligget på slotsholmen, hvor Hørsholm Kirke i dag er.

Helt tilbage til 1305 er der skriftlige kilder, der omtaler Hørsholm – dengang dog som Hørningsholm/Hyringsholm. Siden tog byen navn efter det imponerende Hirschholm slot. Hirsch betyder ‘hjort’ på tysk og referer til den gode jagt i området. Det var først i 1861, at Kammerråd (borgmester) Christensen opfordrede beboerne til at gå helt væk fra det tyske Hirschholm og igen benytte Hørsholm som bynavn. 

Caroline Mathilde og Struensee

På Apotekertorvet skal I finde de to kobber- og bronzestatuer. Den ene er af dronning Caroline Mathilde, der står og kigger mod Struensee. Den anden statue forestiller dét sekund, hvor livet (sjælen) forlader Struensee.

Hirschholm Slot og ikke mindst ‘den kongelige affære’ mellem Caroline Mathilde og kongens livslæge Johann Friedrich Struensee er en stor del af Hørsholms historie.

Caroline Mathilde bliver som 15 årig gift med sin fætter Christian 7. Ægteskabet er langt fra lykkeligt, og som 19 årig indleder hun en affære med kongens læge, Struensee. Deres affære og kærlighed blomstrer på Hirschholm Slot i sommeren 1771, inden de i vinteren 1772 bliver kuppet for deres affære og Struensee for sit magtmisbrug.

Caroline Mathilde bliver arresteret, landsforvist og mister retten til sine børn. Hendes elsker, Struensee, bliver henrettet. 

Netop det øjeblik, hvor verden falder sammen for Caroline Mathilde, er udgangspunktet for den kobber- og bronzestatue af hende, som du finder her på ‘Apotekertorvet’. 

Statuerne er lavet af billedkunstner Mogens Møller. De blev rejst i 1989 ved markeringen af 250 året for Hørsholms rettigheder som købsstad i 1739.

Spørgsmål nr. 1 - til børn
Når man laver eksempelvis statuer i bronze, irer de og bliver med tiden grønne. Hvilken af statuerne er lavet i bronze?
Hørsholm & Rungsted https://horsholm-rungsted.dk/byvandring-bymidten/

→ Den store røde murstensbygning på hjørnet

I skal nu finde den store gamle rødmurstensbygning, der ligger på hjørnet af torvet. I kan næsten ikke undgå at se den, for det er en flot bygning med fine vinduer og murværk. Det er den eneste bygning, der er tilbage fra dét, der var Hørsholm Klædefabrik.

Hørsholm Klædefabrik 

Fra 1842 og frem til lukningen i 1975 kunne man hver morgen og eftermiddag høre fabriksfløjten, der markerede start og slut på arbejdsdagen, for de over 100 fabriksarbejdere.  

Det kan være svært at forstille sig, men bymidten her i Hørsholm var i mange år en industriby. Her lå ikke bare Hørsholm klædefabrik men også Hørsholm Jernstøberi. 

I 1975 ophørte driften på Hørsholm Klædefabrik, og de fleste bygninger og den store skorsten blev revet ned året efter for senere at give plads til byggeriet af kulturhus Trommen. 

Bygningen ved siden af Hørsholm Klædefabrik, der i dag huser brillebutikken Louis Nielsen, var tidligere købmandsgård opført i år 1800.

Spørgsmål nr. 2 - til børn

Vi synes, at de buede vinduer er det smukkeste på denne gamle bygning. Hvor mange buede vinduer kan du finde på bygningen?

Byvandring i Rungsted
Hørsholm Klædefabrik 1907 – Foto udlånt af Hørsholm Egns Museum

→ Videre til brille-butikken Thiele

Nu starter turen op ad gågaden, I skal gå op  i retning mod syd. Lige efter boghandleren, ud for brillebutikken Thiele, står der en stor gammel sten, en milesten. 

Milestenen

Her igennem Gågaden gik den oprindelige kongevej fra København-Hørsholm-Fredensborg. Den blev anlagt i årene 1764-1775 på hoffets foranledning. 

Vejen skulle gøre det nemmere for hoffet at komme til Fredensborg slot, og man havde forladt Hirschholm slot i 1772.

Milestenen er en af flere, der blev rejst langs Kongevejen. Den knap 250 år gamle milesten, der er dateret til 1778, bærer Frederik 5.’s initialer og 3¼ mil (fra København).

I Kongevejens første 60 år var den en betalingsvej. Man kørte frem mod en bom, betalte, og derefter kunne man køre videre. Efter en forordning fra 1786 skulle der på alle de nye hovedlandeveje opføres’bomhuse’ for hver hele mil (7.5 km).

I 1795 indkøbte man en diligence i Philadelphia i USA, som blev brugt til ‘kollektiv trafik’ på Kongevejen. Diligencen kørte 2 gange om ugen og kunne rumme 9 passagerer + en ekstra passager ved siden af kusken. 

Spørgsmål nr. 3 - til børn

Hvilke to bogstaver står der på milestenen?

Det ene bogstav ‘V’ er faktisk et romertal. Ved du, hvilket tal ‘V’ er?

Byvandring i Rungsted

→ Ud til bagsidens udsigtspunkt

I skal nu fortsætte op ad gågaden, hvor I går forbi nogle af gadens skønne butikker.

På venstre hånd skal I finde nr. 14, hvor en af gadens spændende passager ligger. I skal gå igennem porten, så I står på toppen af trappen, der går ned til parkeringspladsen. Her har I god udsigt ud over Usserød kongevej og Dronningedammen. 

Dronningedammen

Allerede i 1737, da Hirschholm Slot var ved at blive bygget, havde Christian 6. og dronning Sophie Magdalene visioner om, at der skulle være en nord-sydgående færdselsåre igennem Hørsholm. I overensstemmelse med tidens idealer skulle byen anlægges symmetrisk omkring en akse i forlængelse af hovedlinjerne fra slottet.

Det eneste problem var, at Dronningedammen dengang lå hen over aksen. Den vestlige bred lå faktisk omtrent, hvor I står nu.

Først omkring 1950 blev Dronningedammen renset og reguleret til den form, den har i dag. Vi skal endda helt frem til 1962/1963, før den sidste strækning af Usserød Kongevej bliver anlagt langs Dronningedammen – nøjagtig som kongen og dronningen drømte om tilbage i starten af 1700-tallet.

Derfor opleves det den dag i dag som om, man bliver mødt af bagsiden af bygningerne, når man ankommer til Hovedgaden fra denne side. For det er faktisk det man gør. 

Spørgsmål nr. 4 - til børn

Som noget nyt er der i år blevet opsat et springvand i Dronningedammen. Kan du få øje på det mellem træerne?

Byvandring i Rungsted
Dronningedammen ca 1900. I baggrunden ses skorsten fra Hørsholm Klædefabrik – Foto udlånt af Hørsholm Egns Museum

→ Til rådhuset

I skal nu gå tilbage til gågaden og fortsætte til venstre op ad gågaden. Hele vejen op for enden, hvor det gamle rådhus ligger på højre hjørne. Det er en meget karakteristisk bygning med den røde farve og gule detaljer.

Hvis I gerne vil se bygningen ordentlig, kan I gå over fodgængerfeltet til den anden side af Rungstedvej. Her kan man rigtig se bygningen. 

På vej til Rådhuset kommer I forbi gågadens bland-slik-butik, hvis der skal lidt sødt med på turen.

Hørsholm Gamle Rådhus

… er i sandhed et rådhus med storhedsvandvid. Lidt ude af trit med tidens trend valgte arkitekt B.S. Ingemann sammen med sognerådsformand (borgmester) Paul Scheel at opføre rådhuset i hollandsk renæssance-stil, der fører tankerne hen på kongelige slotte.

Også rådhusets mødesal leder tankerne hen på renæssanceslotte med loftbærende søljer, tunge gardiner omkring vinduerne og silketapeter på væggene. Blot til pynt er der også opsat af to gamle marmorkaminer og et ur fra Hirschholm Slot.

Ved indvielsen i 1918 var rådhuset langt større, end man havde brug for. Man havde med vilje bygget for stort for, at rådhusadministrationen kunne vokse. Først i 70’erne voksede man ud af Rådhuset, og dele af administrationen flyttede. I 1990’erne flyttede det sidste af administrationen.

I dag huser det gamle rådhus Musikskolen, Frivilligcenteret samt nogle private virksomheder. Om lørdagen er der borgerlige vielser i den gamle rådhussal.

Spørgsmål nr. 5 - til børn

Ud over i kirken kan man også blive gift på rådhuset. Hvem vier et ægtepar på rådhuset?

Byvandring i Rungsted

→ Til Rådhusets nabo

I skal nu tilbage gennem gågaden, men først skal I stoppe ved gadens nok smukkeste og ældste ejendom; den hvide ejendom lige ved siden af rådhuset. I kan kende den på bagerkringlen på muren over porten.

Mørchs bageri

I 1902 river bager Mørch sin gamle ejendom ned og opfører den flotte ejendom, I kan se den dag i dag.

Bygningen er tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Kristoffer Varming. Han  byggede i sin karriere virkelig mange spændende bygninger som Niels Bohr Instituttet, Toldkammeret i København, Ingrid Jespersens skole,  samt mange kirker og sygehuse.

Over døren kan man stadig se det flotte laugskilt fra bagerlauget. I butikken til venstre lå Mørchs bageri, og i butikken til højre lå Hørsholm Kaffe Magasin v/kaffehandler Tougaard. Begge forretninger bragte varer ud med hestevogn.

Fra 1974 til 2020 husede ejendommen bodegaen Hubertus. De sidste 12 år som Danmarks mindste værtshus. Det lå i et lokale mellem de to butikker.

Som I kan se på billedet, var Hovedgaden oprindeligt en færdselsåre igennem Hørsholm. Det ændrede sig den 1. juli 1969, hvor Hovedgaden blev omlagt til gågade, og al trafik blev nu dirigeret ad det nyanlagte stykke på Usserød Kongevej ved Dronningedammen.

Spørgsmål nr. 6 - til børn

Over hvert af vinduerne er der en lille figur. Hvad forestiller de?

Byvandring i Rungsted
Hovedgaden 29 ca. 1925-1930 – Foto udlånt af Hørsholm Egns Museum

→ Hen til nr. 43

I fortsætter nu et stykke ned ad gågaden til nr. 43. Frisør Stender ligger blandt andet i huset.

Undervejs kommer I forbi flere passager, som I kan tage et kig ind i, hvis I har lyst. Særlig smuk er den ved interiørbutikken Lyngsøe.

Telefoncentralen

På første sal i dette hus lå engang en af byens vigtigste funktioner; Hørsholm central. Alle telefonsamtaler i Hørsholm gik igennem dette hus fra 1947 til 1963.

Datidens telefon bestod af et telefonrør og et håndsving. Først skulle man kontakte Hørsholm central ved at dreje på håndsvinget. Telefonisten besvarede opkaldet med ’Hørsholm’. Med et ’snorpar’ forbandt hun telefonsamtalen ved at stikke propperne for enden af et ’snorpar’ ind i hullerne ved abonnenternes numre på tavlen.

I ekspeditionslokalet sad op til 8 telefonister, som modtog opkald og forbandt samtaler. Telefonisten skulle også holde styr på, hvor længe man talte.

Man kunne også benytte ‘samtalestationen’, hvis man ikke selv havde en telefon. Samtalestationen lå i et værelse over porten. I en luge kunne man veksle penge til samtalerne. 3 minutter kostede 10 øre.

Det var kun kvinder ansat som telefonist. I 1947 var der omkring 700 abonnenter. I 1963, hvor telefoncentralen blev fuldautomatiseret, var der ca. 2300 abonnenter.

Spørgsmål nr. 7 - til børn

Et ‘mur-anker’ er enden af et jernbånd, der holder bjælker og mur sammen på gamle huse. På dette hus ender murankerne som flotte jerndekorationer.

Hvor mange murankre kan du finde på huset?

Byvandring i Rungsted

→ Ud på parkeringspladsen 

I skal nu gå igennem porten her ved den tidligere telefoncentral og igennem baggården. Bemærk hvordan ny og gammel arkitektur lever side om side. Vi elsker det grønne i denne baggård og den buede gang.

På parkeringspladsen krydser I kørevejen og fortsætter ad gangarelet mellem bilrækkerne helt op til sidste bilrække. Her ser I til højre et grønt areal med sten i en rundkreds og nogle træer bagved. Ved stenene er næste stop.

Galgebakken 

Vi skal nu tilbage i historien om Hørsholm til 16-1800-tallet, hvor tiden er en del mere makaber. I står nu på omtrent det sted, hvor den ene af to galgebakker i Hørsholm lå.

Pisk, hængning og halshugning var datidens afstraffelse. Det foregik på byens galgebakker, der også blev kaldt piskebakker eller stejlepladser.

Den dømte blev iført hvide klæder med sorte bånd og blev fra arresten ført ud til galgen. Ofte var der allerede publikum forsamlet omkring retterstedet, før den dømte ankom.

Når den dømte var blevet hængt, lod man liget hænge i galgen til, det selv faldt ned – til skræk og advarsel for byens beboere. 

Den sidste henrettelse i Danmark fandt sted i 1892.

I 60’erne sørgede den tidligere museumsinspektør H.C. Rosted for, at galgebakken her blev markeret. Desværre gik denne markering tabt i forbindelse med etablering af den store parkeringsplads i 2018.

Vi ved derfor ikke helt nøjagtigt, hvor galgebakken lå – men omtrent her hvor I står.

Spørgsmål nr. 8 - til børn

I skolen leger man nogen gange en bogstav-leg, hvor man skal gætte et ord. Kig på billedet; Hvad hedder spillet?

Hørsholm & Rungsted https://horsholm-rungsted.dk/byvandring-bymidten/

(Svar: Galgespil/galgeleg)

Byvandring i Rungsted
Det ses tydeligt at her var en høj bakke. Billede af bagsiden af Hørsholm Hovedgade ved Kammerrådensvej i 1967 hvor der graves ud til parkering.

→ Over til Trommen

I skal nu hen til Trommen, den store gule murstensbygning. Gå ned ad trappen, der ligger over bag ved træerne, som I står lige ved. I kommer ned bagsiden af Trommen og biblioteket. 
Har I barnevogn eller lignende med, kan I følge vejen til venstre og gå ind ved den lille parkeringsplads bag Trommen.
I kan gøre stop ved legepladsen bag Trommen. Gå derefter igennem kulturhuset og ud igennem svingdøren.

Kulturhus Trommen

Hørsholm Klædefabrik lukkede jo i 1975. Fabriksgrunden og bygningerne lå øde hen i næsten 10 år, før byggeriet af kulturhus Trommen og nabobygningerne startede midt 80’erne.

Under udgravningen til fundament og parkeringskælder fandt man en kæmpestor sten på 14 tons. Den var kommet til byen fra Mellemsverige med ismasserne i Istiden. Byens håndværkerforening bekostede, at stenen blev lavet om til en skulptur. Den blev givet som gave til byen ved Hørsholms 250 års jubilæum i 1989. Stenen står i dag på græsplænen ved Dronningedammen ud mod Rungstedvej.

Kulturhus Trommen blev indviet i 1988. Ved åbningen flyttede biblioteket fra Hørsholm Midtpunkt ind i kulturhuset. Trommen rummer to scener, der både bruges til teaterforestillinger, koncerter, foredrag og meget andet – samt ikke mindst som biograf.

Kulturhuset og nabobygningerne foran hovedindgangen er tegnet af den anerkendte arkitekt Knud Munk. Han er blandt andet kendt for Planetariet i København. Han bruger gerne farvede mursten til at skabe karakteristiske mønstre i det gule murværk.

Spørgsmål nr.9 - til børn

Arkitekten, der tegnede kulturhuset Trommen, er kendt for at lave mønstre med farvede mursten. Hvilket mønstre kan du finde på kulturhuset?

Kulturhus Trommen

 Sidste stop Hørsholm Midtpunkt

Gå igennem passagen med ‘broen’. I kommer nu til pladsen foran Hørsholm Midtpunkt. Her står et flot platantræ, der til jul er flot oplyst med lyskæder. Hørsholm Midtpunkt består af to bygninger, hvor den ene består af centret til venstre, og den anden er den, som ligger tættest på Usserød Kongevej.

Tip: Oplev udsigten fra de to terrasser, der ligger i hver sin ende af centret. 

Hørsholm Midtpunkt

Da hovedgaden blev til gågade i 1969, begyndte det at ligne den bymidte, som vi kender i. Gaden mindede dog stadig mest om en provinsby trods flisebelægning, beplantning mv.

En gruppe investorer så potentialet og visionen om at bygge et moderne butikscenter i Hørsholm til byens nye beboere, som strømmede til i de år. En række gamle boligejendomme og erhvervsejendomme på Usserød Kongevej måtte lade livet for, at byggeriet kunne realiseres.

Ved indvielsen i 1972 var der kun butikker i stueplan. På førstesalen lå biblioketet, og på det store torv var der et springvand. Der var omkring 40 detailforretninger, banker og apotek ved åbningen. Flere af dem ligger her stadig – dog med ny ejer og nyt navn. Eksempelvis Tøjeksperten, Unikoptik, Svend E og Kringlebageren for at nævne et par.

I dag er der ca. 65 butikker i to etager. Midtpunkt har fornylig gennemgået endnu en renovering, hvor centret indvendigt og udvendigt er blevet opdateret i en lys og tidssvarende stil. Der er også lavet to terrasser i hver sin ende af centret, som er værd at besøge.

Spørgsmål nr. 10 - til børn

Hørsholm Midtpunkt bruger et dyr til deres reklamer. Hvilket dyr er det?

Hvis du ikke kan huske det, kan du få lidt hjælp her …

Hørsholm & Rungsted https://horsholm-rungsted.dk/byvandring-bymidten/

Byvandring i Rungsted
Hørsholm Midtpunkt – Foto udlånt af Hørsholm Egns Museum

Hovedgaden fra luften

Det sidste billede er et luftfoto fra 1950’erne af det område, du netop har været på tur i. Billedet er altså fra inden den sidste del af Usserød Kongevej blev anlagt. Man kan se både gasværket ved Dronningedammen og Hørsholm Klædefabrik midt i billedet.

Du kan finde flere lokale ture og byvandringer, som kan opleves på egen hånd. Du klikker bare på byvandringer i menuen.

 

Tak fordi I tog med os på denne rejse i en lille bid af Hørsholms historie.  

 

Byvandring i Rungsted
Luftfoto af Hørsholm Hovedgade – Foto: Kgl. Bibliotek / Hørsholm Egns Museum
LANGAUGE »